Grannsamverkan

Med polisen som motor i Grannsamverkan kan vi tillsammans minska risken för brott och störningar i vårt närområde och därmed få ökad trivsel och trygghet.

Hur går det till?

Grannsamverkan är organiserad så att det finns ett huvud-kontaktombud i ett bostadsområde, som håller kontakt med polisen. Vårt huvudombud i Fållan är Maria Timashans på Björkallén 8. Vi har dessutom Marianne Wikander på Skattetorpsvägen 7 som kontaktombud.

Kontaktombuden skickar fortlöpande ut information från polisen via e-post med uppgifter om inbrott som har skett i vår del av kommunen samt tips om vad man bör vara särskilt observant på. För detta finns en kontaktlista med namn, adress och telefonnummer för de boende i området. Kontakta Maria på timashans@telia.com eller Kicki på vetekatten@telia.com om du ännu inte är med på denna utsändningslista för att få del av den fortlöpande informationen!

I en broschyren "Detta är Grannsamverkan" kan man läsa mera om hur man går till väga för att delta i grannsamverkan. Där finns också ett brev från vårt tidigare kontaktombud Anna Eriksson, med praktiska råd om hur man kan förebygga inbrott. Det ingår bl.a. i verksamheten att det finns triangelskyltar om Grannsamverkan uppsatta vid infarterna och på husen i Fållanområdet.